Minior och Junior

Församlingens medarbetare besöker daghem och skolor regelbundet under terminerna.

Veckosamlingar under terminerna för barn, 6-13 år, med aktiviteter som utgör en trygg gemenskap med anknytning till församlingen.

Minior för åk 1-2, Mini-junior för år 3-4 och Junior för åk 5-6, i församlingshemmet i Övermalax.

Läger med max 25 barn/läger hålls varje sommar.
Lägeravgiften är 10 €. Syskonrabatt 5 €.

 

OBS! För tillfället har vi ingen Minior- eller Juniorverksamhet.

 

Cyklar

Tag kontakt

Kristian Norrback
kaplan
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax