Församlingsvalet är grunden till den kyrkliga demokratin. Församlingsvalet är ett lokalt val och ordnas vart fjärde år. Senaste val hölls 2014.
Malax församling hör till Malax Kyrkliga Samfällighet och väljer därför medlemmar både till Församlingsrådet och Gemensamma Kyrkofullmäktige. I Församlingsrådet finns 10 ordinarie medlemmar och i Gemensamma Kyrkofullmäktige finns 8 ordinarie medlemmar.

Församlingsvalet 18.11.2018

 

Verksamhetsberättelser

 

Församlingsrådet i Malax församling  2015-2018

Eklund Karin               050-3502841 
karincheklund(at)gmail.com

Granholm-Mäkinen Nina   050-4941956
viceordförande

nina.g-makinen(at)hotmail.com

Hemming Helena           050-5663200
helena(at)bob.fi

Häggblom Anna-Lena      050-3690929
annalenahaggblom(at)hotmail.com

Ljungkvist Ros-Marie      050-3709859
ros-marie.ljungkvist(at)hotmail.com

Melin Sabina               050-3240396 
sabina.melin(at)skogscentralen.fi

Nylund Jonas              050-5524301
jonas.nylund(at)malax.fi

Piispanen Jessica          050-5181943
jessica(at)gredelin.fi

Styris Mikael              050-3048943
mstyris426(at)gmail.com

Udd Rita                   050-5412242

 

Suppleanter:

Lundegård Lars                    040-8426311 
lars.lundegard(at)malax.fi

Sundbäck Sven-Erik             3651 024      

Hyöty Marina                       050-5547938
marina.hyoty(at)netikka.fi

Niemi Gun-Lis                       040-5752354

Kortelahti Lasse                   040-8371516 
lakorte(at)gmail.com

Råholm Majvor                     044-3615008

Ahlholm Annette                 0500-997375
annette.ahlholm(at)luukku.com

Lundfors Anu                       044-5271889
anu.lundfors(at)hotmail.com

Gemensamma kyrkofullmäktige  2015-2018
Berg Gunda
Björkstrand Daniel
Flygar Teija
Lundegård Lars
Melin Sabina
Nisula Anna-Maja
Rajala Pentti
Sydholm Mikael

Suppleanter:
Svenns Margareta
Finne Barbro

Nyheter  StällningstagandenWebbtidningar / Tidningar och artiklar