Sång och musik

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ibland någon av våra körer.

Du som tycker om att sjunga. Välkommen med i någon av församlingens körer.

 

Trallarna övar torsdagar kl. 17.45-18.30 i kyrkhemmet.

Kyrkokören övar torsdagar kl. 19-20.30 i kyrkhemmet.

Gemensam kaffestund mellan 18.30-19.

 

Tro i vardagen, för pensionärer, varannan onsdag kl 12-13.30 i kyrkhemmet, följ med annonseringen.

Vi sjunger, diskuterar och dricker kaffe.

 

                      

Psalmboken

 

psalmboken