Trallarna

Trallarna, för flickor och kvinnor i alla åldrar, övar torsdagar kl. 17.45-18.30 i kyrkhemmet i Yttermalax.

Kaffe/saft för alla kl. 18.30.

Välkomna med!

 

 

Trallarna

Tag kontakt

Katri Lax
tf kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax