Församlingen har följande skriftskolor 2017-2018 för år 2003 eller tidigare födda.

Gemensam del 30.9.17 (inskrivning) till 27.5.18 (söndagar, vissa lördagar), och

  • antingen Dagskriftskola: Lektioner 4 lördagar i maj 2018 (4 x 6 lektioner), avgift: 25 €,
  • eller: Lägerskriftskola 4-10.6.2018 på Piispala lägergård (Kannonkoski), avgift: 100 €.
     

Vid behov kan man ansöka om befrielse från avgiften.

 

Konfirmation för alla i Malax kyrka lördagen den 16.6.2018 kl. 12.00

 

Anmälan till skriftskolan 2017-2018

Anmälan till skriftskolan gör du på församlingens hemsida under tiden 1 – 29.9. 2017 eller vid inskrivningen i kyrkhemmet 30.9.2017 kl 18.

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.