Församlingen har följande skriftskolor 2017-2018 för år 2003 eller tidigare födda.

Gemensam del 30.9.17 (inskrivning) till 27.5.18 (söndagar, vissa lördagar), och

  • antingen Dagskriftskola: Lektioner 4 lördagar i maj 2018 (4 x 6 lektioner), avgift: 25 €,
  • eller: Lägerskriftskola 4-10.6.2018 på Piispala lägergård (Kannonkoski), avgift: 100 €.
     

Vid behov kan man ansöka om befrielse från avgiften.

 

Konfirmation för alla i Malax kyrka lördagen den 16.6.2018 kl. 12.00

 

Anmälan till skriftskolan 2017-2018

Anmälan till skriftskolan gör du på församlingens hemsida under tiden 1 – 29.9. 2017 eller vid inskrivningen i kyrkhemmet 30.9.2017 kl 18.

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.