Högmässa (med sommarsånger) kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.

sö 2.7 kl. 10.00 - kl. 11.00

Högmässa (med sommarsånger) kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi. Malax kyrka

Förlorad och återfunnen
Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 32:1-2, 5-8, Första läsningen: Hos. 12:5-6 eller Jes. 61:10-11, Andra läsningen: Rom. 4:1-8, Evangelium: Luk. 15:11-32
Tema: Förlorad och återfunnen
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Norrback Kristian
Predikant: Norrback Kristian
Kantor: Lax Katri
Övrig information: Inte ek bön på tisdag
SÖ 9.7 kl. 10: Hembygdsdagens gudstjänst vid Brinkens Hembygdsmuseum. Jonathan Bonn dragspel. Norrback.


Se också

to 24.8 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
sö 27.8 kl. 10.00 -11.00

Malax kyrka

Gudsjänst kl 10 i kyrkan.

Självprövning
Guds ord uppmanar oss att granska oss själva och vår livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud. Självtillräckligheten kan förvränga en människas verklighetsuppfattning. Vi kan börja tro att vi på egen hand skall kunna uppfylla Guds vilja.
to 31.8 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)