OBS! Ingen Ekumenisk bön idag!

ti 4.7 kl. 18.00

Annat utrymme

Ekumenik är ett ord som kommer av grekiskans oikoumene, vilket betyder hela världen. Ekumenik betecknar den strävan efter samarbete och samförstånd som pågår mellan olika kristna kyrkor. I Johannes evangelium (17:21) ber Jesus "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss."

En ekumenisk bönegrupp träffas vanligtvis första tisdagen i månaden, varannan gång i kyrkhemmet i Yttermalax och varannan gång i Betel, Ginstigen 120b, 66100 Malax.


Se också

sö 23.7 kl. 10.00 -11.00

Malax kyrka

Mässa kl 10 i kyrkan.

Kärlekens lag
Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför skall Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender.
sö 23.7 kl. 12.00

Malax kyrka

Messu klo 12 kirkossa.

Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkauden lakia, vieläpä paremmin kuin lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen.
to 27.7 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)