"Kom som du är" - kvällsgudstjänst i KH kl 18. Servering.

lö 16.9 kl. 18.00

Malax kyrkhem

"Du är fin just sådan som du är. Lämna allt och kom till mig, precis som du är!" Ungefär så sade Jesus till sina lärjungar och så säger Han åt oss var och en, ännu idag.

Där träffar vi varandra och där stämmer Skaparen träff med dig! Vi pratar om och lyssnar till Guds ord, sjunger lovsånger, ber för och med varandra och får personlig förbön om man vill.

Kom som du är, ta en vän eller blivande vän med dig och njut av samvaron i vänners och Herrens närhet!

kyrkoherde Tomi Tornberg, 050-559 7757


Se också

sö 24.9 kl. 10.00 -11.00

Malax kyrka

Högmässa kl 10 i kyrkan. Pred/lit Camilla Brunell. Kyrkkaffe.

Guds omsorg
Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har vård om oss och frigör oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt. Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord: "Det är saligare att ge än att få."
må 25.9 kl. 10.00

Malax kyrkhem

Karacafé kl 10-12 i KH.

Karacafé

Äldrerådet och Folkhälsan i Malax ordnar på måndagar varannan vecka, karacafé i Kyrkhemmet i Malax. Alla manliga pensionärer är välkomna på träff. Gemenskap med diskussion om aktuella händelser och kaffeservering.

Karacafé hålls varannan måndag kl 10-12 i Kyrkhemmet. Ledare Per-Gustav Lindh. Arrangör är Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
to 28.9 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)