Yttermalax skolas Adventskyrka

fr 1.12 kl. 09.00

Yttermalax skolas Adventskyrka Malax kyrka

Vi firar 1.advents andakt

kaplan Kristian Norrback
kantor Katri Lax


Se också

on 19.12 kl. 13.00

Annat utrymme

De vackraste Julsångerna på Malax Åldringshem/Tallgården. Trallarna medv.

Vi sjunger De vackraste Julsångerna på Malax Åldringshem/Tallgården. Trallarna medv.
to 20.12 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
fr 21.12 kl. 13.30

Annat utrymme

De Vackraste Julsångerna på Grangården/Westerhemmet. Solist Wilhelm Bonn.

Vi sjunger De Vackraste Julsångerna på Grangården/Westerhemmet. Solist Wilhelm Bonn.