Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

to 7.12 kl. 14.00 - kl. 15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)

Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelse. Herren bevarar vårt liv, även om vi inte alltid förstår de vägar som han i sin godhet leder oss på. Han ger oss en inre frid, som bär oss genom allt det som är bristfälligt och söndertrasat i livet.

När vi välsignar varandra och ber om välsignelse för egen del, kan vi lita på att Gud, den Treenige, vänder sig till oss och är oss nära.

 

Församlingarnas andakter på bäddavdelningen hålls torsdagar kl 14. Andakterna hålls turvis av Korsnäs, Bergö, Petalax och Malax församlingar samt Pörtom-Petalax pingstförsamling.

 


Se också

sö 17.12 kl. 10.00 -11.00

Malax kyrka

Högmässa kl 10 i kyrkan.

Bered väg för konungen

Dagens bibliska huvudperson är Johannes döparen. Hans uppmaning till ånger och bättring gäller också oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Detta är det viktigaste i julförberedelsen - julfastan.

Johannes framträdande var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma. I Kristi verksamhet uppfylldes tecknen på frälsningens tid. På samma sätt kommer Kristus ständigt på nytt till sin församling i ordet och sakramenten. Till denna hans "andliga ankomst" hänvisar söndagens latinska namn adventus spiritualis et sanctificationis.
sö 17.12 kl. 18.00

Malax kyrka

Kauneimmat joululaulut klo 18 i kirkossa.

Isä meidän!
Me puhumme jokapäiväisestä leivästä Aina kun sanomme tutun rukouksen: "Anna meille meidän leipämme."
Tänään haluamme pyytää leipää ja toimeentuloa myös toiselle ihmiselle - kehitysmaan nuorelle.
Ohjaa hänen opiskeluaan ja ammattiin valmistumistaan. Anna hänen elämäänsä suunta ja merkitys.
Siunaa Lahja, jonka tänään olemme antaneet syrjäytymisvaarassa oleville. Aamen.
on 20.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Finlands Lucia och De Vackrast Julsångerna kl 19 i kyrkan. Kyrktaxi.

Österbotten och Malax församling får besök av Finlands Lucia kl 19 i Malax kyrka. Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Inför Luciabesöket hoppas vi att så många som möjligt tänder ljus på gravarna vid kyrkan.