De Vackraste Julsångsgudstjänst kl 11 i kyrkan.

sö 10.12 kl. 11.00 - kl. 12.00

De Vackraste Julsångsgudstjänst kl 11 i kyrkan. Malax kyrka

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Församlingens verksamhetsgrupper medverkar med sång.

Efteråt är det församlingens Julfest med Julgröt i kyrkhemmet.

Kollekten går till Finska Missionssällskapets Julinsamling, till förmån för ungdomar som riskerar utslagning.


Liturg: Norrback Kristian
Kantor: Lax Katri


Se också

sö 17.12 kl. 10.00 -11.00

Malax kyrka

Högmässa kl 10 i kyrkan.

Bered väg för konungen

Dagens bibliska huvudperson är Johannes döparen. Hans uppmaning till ånger och bättring gäller också oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Detta är det viktigaste i julförberedelsen - julfastan.

Johannes framträdande var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma. I Kristi verksamhet uppfylldes tecknen på frälsningens tid. På samma sätt kommer Kristus ständigt på nytt till sin församling i ordet och sakramenten. Till denna hans "andliga ankomst" hänvisar söndagens latinska namn adventus spiritualis et sanctificationis.
sö 17.12 kl. 18.00

Malax kyrka

Kauneimmat joululaulut klo 18 i kirkossa.

Isä meidän!
Me puhumme jokapäiväisestä leivästä Aina kun sanomme tutun rukouksen: "Anna meille meidän leipämme."
Tänään haluamme pyytää leipää ja toimeentuloa myös toiselle ihmiselle - kehitysmaan nuorelle.
Ohjaa hänen opiskeluaan ja ammattiin valmistumistaan. Anna hänen elämäänsä suunta ja merkitys.
Siunaa Lahja, jonka tänään olemme antaneet syrjäytymisvaarassa oleville. Aamen.
on 20.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Finlands Lucia och De Vackrast Julsångerna kl 19 i kyrkan. Kyrktaxi.

Österbotten och Malax församling får besök av Finlands Lucia kl 19 i Malax kyrka. Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Inför Luciabesöket hoppas vi att så många som möjligt tänder ljus på gravarna vid kyrkan.