Evenemang är tillfälligt borta.

Se också

sö 20.1 kl. 10.00

Malax kyrka

Högmässa i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Texten om bröllopet i Kana var tidigare ett av trettondagens ämnen. När berättelsen om Österns vise vid medeltiden förlades till trettondagen, flyttades detta tema till andra söndagen efter trettondagen. Samtidigt förflyttas man i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. Han låter människorna se Guds väldiga gärningar.
sö 20.1 kl. 10.00

Tvåspråkig söndagsskola i KH

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, ritualer, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett.

När söndagsskolan är som bäst är den en andlig rastplats för barnen där de kan vila i ritualerna och bli kravlöst godkända. I en trygg miljö kan barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, ritualer och kyrkoårets helger.