Minior åk 1-3 kl 18.30-19.30 i FH

ti 6.2 kl. 18.30

Övermalax församlingshem

Vi kommer att ha med mycket sång/musik och glädjas av gemenskapen i barnkören. ?
Genom rörelsesånger kombinerar vi sången/musiken med fysisk aktivitet och rör på oss med de förutsättningar var och en har. ?
Programmet varierar med sång/musik, Rörelselekar-/sånger, jomppaskoj och pyssel.
?

Församlingens Minior verksamhet för elever i åk.1-3 startar vårterminens verksamhet i Övermalax församlingshem.

Välkomna hälsar Teija Flygar och Katri Lax samt hjälpledarna.


Se också

må 24.9 kl. 9.00

Övermalax församlingshem

Dagklubben i FH

Med klubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.

Vi hoppas att du vill låta ditt barn vistas med sina jämnåriga och i god och trygg atmosfär,
leka med andra jämnåriga och lyssna till den stora Barnavännen Jesus med hjälp av berättelse och sång.
må 24.9 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Familjecafé kl 10-12 i FH

Folkhälsans familjecafé, kl 10-12 i FH.
Arr: Folkhälsan i Malax.
ti 25.9 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Småbarnsträffen i FH

Församlingens Småbarnsträff är en föräldra och barngrupp som ordnas i församlingshemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av sång och rytmik, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pussel mm.

Församlingen bjuder på kaffe och saft. Att delta i Småbarnsträffen kostar ingenting.