Trallarna övar kl 17.45-18.30 i kyrkhemmet. Kaffe 18.30.

to 15.2 kl. 17.45

Malax kyrkhem

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ibland någon av våra körer.

Du som tycker om att sjunga. Välkommen med i någon av församlingens körer.

kantor Katri Lax
050-550 3452


Se också

sö 18.2 kl. 19.00

Malax kyrka

Adelcrantz blockflöjtensemble kl 19 i kyrkan.

Adelcrantz blockflöjtensemble, under ledning av dir.mus. Rainer Holmgård, kommer att ge en konsert i Malax kyrka i söndagen den 18.2 kl. 19.00.

I repertoaren finns bl.a. Mozarts Ave verum corpos och J.S. Bachs Air.

Blockflöjtens vackra, mjuka klang och kyrkans levande ljus inleder Dig till fastetidens återhållande stämning.

Inget inträde. Kollekt uppbärs till insamlingen Gemensam Ansvar.
to 22.2 kl. 17.45

Malax kyrkhem

Trallarna övar kl 17.45-18.30 i kyrkhemmet. Kaffe 18.30.

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ibland någon av våra körer.

Du som tycker om att sjunga. Välkommen med i någon av församlingens körer.
to 22.2 kl. 19.00

Malax kyrkhem

Kyrkokören övar kl 19-20.30 i kyrkhemmet. Kaffe från 18.30.

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ibland någon av våra körer.

Du som tycker om att sjunga. Välkommen med i någon av församlingens körer.