Högmässa kl 10 i KH. Kyrkkaffe.

sö 18.2 kl. 10.00

Högmässa kl 10 i KH. Kyrkkaffe. Malax kyrkhem

Jesus segrar över frestelserna
Dagens latinska namn Invocavit (Han åkallar mig) kommer från denna söndags antifon (Ps. 91:15).

Det centrala temat för första söndagen i fastan är berättelsen om hur Jesus frestas i öknen. Han frestades att överge sin kallelse, men han övervann frestelsen. Inte heller dagens människa lämnas i fred för frestaren. Men vår hjälp är Kristus, han som övervann frestaren.

Kyrkkaffe.


kaplan Kristian Norrback
kantor Katri Lax


Se också

to 16.8 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
sö 19.8 kl. 10.00

Malax kyrka

Familjemässa kl 10 i kyrkan. Välsignelse av 1:a klassisterna.

Jesus vår helare

Människan är skapad för att prisa Guds namn. Synden hindrar henne att göra det, men Jesus kan ge oss seende ögon, hörande öron och en tunga som prisar Guds gärningar. Jesu gärningar vittnar om hans kärlek och om hans makt att hjälpa människor i nöd.
sö 19.8 kl. 13.00

Annat utrymme

Sommarsångsgudstjänst vid Rönnholm bystuga. Kaffeservering.

Sommarsångernas kollekt går via Kyrkans Utlandshjälp till att säkra en högklassig utbildning för barn och unga i u-länder.