Kompisskolan kl 17.30-18.30 i FH

ti 3.4 kl. 17.30

Övermalax församlingshem

Inom barnverksamheten tar vi tillvara rörelseglädjen, leken, sången/musiken och skapandet.
Det blir mycket mer rörelsesånger, rim och ramsor och en glädjefylld stund med kombinerad fysisk aktivitet och sång/musik.
Vi rör på oss med de förutsättningar var och en har. ?
Kyrkans delegation för fysisk aktivitet har tagit fram några teser för att påminna oss om att alla har rätt till att röra på sig. Fysisk aktivitet är ett naturligt redskap för barnens utveckling.

Församlingens kompisskola för barn födda år 2012 och 2013, fortsätter sin verksamhet i Övermalax församlingshem.

Välkomna hälsar ledarna Teija Flygar och Katri Lax samt hjälpledarna.


Se också

må 24.9 kl. 9.00

Övermalax församlingshem

Dagklubben i FH

Med klubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.

Vi hoppas att du vill låta ditt barn vistas med sina jämnåriga och i god och trygg atmosfär,
leka med andra jämnåriga och lyssna till den stora Barnavännen Jesus med hjälp av berättelse och sång.
må 24.9 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Familjecafé kl 10-12 i FH

Folkhälsans familjecafé, kl 10-12 i FH.
Arr: Folkhälsan i Malax.
ti 25.9 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Småbarnsträffen i FH

Församlingens Småbarnsträff är en föräldra och barngrupp som ordnas i församlingshemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av sång och rytmik, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pussel mm.

Församlingen bjuder på kaffe och saft. Att delta i Småbarnsträffen kostar ingenting.