Träffpunkt Socken kl 10 i Församlingshemmet.

on 18.4 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

I Malax ordnas Träffpunkt Socken på Sockenstugan varje onsdag kl 10-14. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 3 euro. Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Idag träffas vi undantagsvis i Församlingshemmet i Övermalax. Teija Flygar medverkar.

Onsdagarnas kursprogram:
kl 10-10.30 Kaffe och fri samvaro
kl 10.30-11 Samling och paus
kl 11-12 Dagens program
kl 12-13 Matpaus
kl 13-14 Programmet fortsätter

Loppis är öppet onsdagar kl 10-14. Kom och fynda!
Begagnade kläder och andra artiklar tas emot för försäljning. TACK!

Intäckterna går till verksamheten på Träffpunkterna.


Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten
Mera info fås av verksamhetsledaren, 050-382 7830.


Arrangör

Psykosociala föreningen Träffpunkten.

Se också

on 25.4 kl. 10.00

Sockenstugan

Träffpunkt Socken kl 10.

I Malax ordnas Träffpunkt Socken på Sockenstugan varje onsdag kl 10-14. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 3 euro. Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!
to 26.4 kl. 12.00

Sockenstugan

Minnescafé kl 13-14.30 i Socken.

Syftet med expert- och stödcentret Österbottens Minneslots är att förbättra möjligheterna till ett gott liv för såväl personer med minnessymptom som deras anhöriga genom att utveckla frivillig- och stödgruppsverksamhet i Österbotten.

Minneslots verksamhet baserar sig på att skapa nätverk och samarbete. Vi fungerar i samarbete med de fem minnesföreningar i Österbotten. Vi samarbetar också med den offentliga sektorn, församlingarna, områdets aktörer och organisationer.

Minneslots projektet finansiers genom Penningautomatföreningen

Vår verksamhet består av:
?Klientarbete
?Frivillig- och stödgruppsverksamhet
?Påverkningsarbete
?Nätverk och samarbete
?Informationsspridning
to 26.4 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)