Minnesgudstjänst i kyrkan. Bengt-Erik Häggback violin, Tina Martin sång, Kyrkokören.

lö 3.11 kl. 18.00

Minnesgudstjänst i kyrkan. Bengt-Erik Häggback violin, Tina Martin sång, Kyrkokören. Malax kyrka

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet "heliga" syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 89:6-8, 16-19, Första läsningen: Jes. 65:23-25, Andra läsningen: Upp. 22:1-5, Evangelium: Matt. 5:1-12 (samma text som i första årgången) , Alternativa predikotexter, 1. Kor. 15: 51-57, Hebr. 11: 13-16
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Norrback Kristian
Kantor: Lax Katri


Se också

on 12.12 kl. 12.00

Malax kyrkhem

Församlingens Julfest kl 12 i KH. Julgröt, Program.

Anmäl till kansliet, 050-462 9575, senast 10.12.
to 13.12 kl. 14.00 -15.00

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
to 13.12 kl. 18.00

Malax kyrka

Lucia och barnens vackraste julsånger i kyrkan

Lucia och barnens vackraste julsånger kl 18 i kyrkan. Kyrkokören medverkar.