Min kyrka

Församlingsval söndag 18 november 2018 kl. 11-20 i kyrkhemmet, Snickerivägen 2, 66100 Malax

Världen förändras och vi med den. Och så har vi kyrkan. I vilken riktning vill Du förändra den? Kyrkan lyssnar till alla, men det är bara genom att göra något som Du kan påverka kyrkans framtid.

Församlingsvalet i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland är ett lokalt val där medlemmarna väljer förtroendevalda. De nya förtroendevalda besluter om hurudan verksamhet som ordnas i din församling och hur kyrkoskatten används. Besluten berör t.ex. Verksamheten för barn, unga, familjer och åldringar, musikverksamheten, stöd för hjälpbehövande, skötseln av gravgårdarna och vårdandet av kulturarven.

I församlingsvalet väljs nya förtroendevalda till Församlingsrådet i Malax församling för mandatperioden 2019-2022. Här nedan finns listan med kandidater i nummerordning:

12.
BJURBÄCK, Anne
diakon
Malax

13.
BREVIK, Nina
sjukskötare, hälsovårdare
Malax

14.
EDMAN, Josefine
närvårdare
Övermalax

15.
EKLUND, Karin
pensionär
Malax

16.
EKSTRÖM, Anders
företagare
Malax

17.
ENGSBO, Anette
pol.mag utvecklingspsykologi
Övermalax

18.
GRANHOLM-MÄKINEN, Nina
speciallärare
Malax

19.
HÄGEN, Kerstin
pensionär
Malax

20.
KÄLLUND, Thomas
specialsjukskötare
Övermalax

21.
LJUNGKVIST, Ros-Marie
hemserviceledare
Övermalax

22.
LUNDEGÅRD, Lars
teknisk direktör
Malax

23.
PIISPANEN, Jessica
office manager
Svarvar

24.
RÅHOLM, Majvor
pensionär
Svarvar

25.
SUNDBÄCK, Sven-Erik
pensionär
Malax

26.
SVENNS, Margareta
pens. hemvårdare
Övermalax

27.
TAST, Leif
speciallärare
Malax

28.
UDD, Rita
pensionär
Övermalax

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandsröstning ordnas 6 - 10 november 2018 på följande ställen:

                 Pastorskansliet  (Snickerivägen 2, 66100 Malax),                                  6 - 10.11  kl. 9-18
                 Strimman  (Björneborgsvägen 1517a, 66160 Långåminne),                6.11  kl. 16-17.30
                 Norrback bystuga  (Björneborgsvägen 3286a, 66270 Pörtom),          6.11  kl. 18-19
                 Malax-Korsnäs HVC  (Stampvägen 2, 66100 Malax),                             8.11  kl. 14.30-15.30
                 Församlingshemmet  (Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax),    8.11  kl. 16-20
                     - Musikafton kl 18, med bl.a trallarna och kyrkokören. Servering.
                 Gymnasiet i Petalax  (Mamrevägen 13, 66240 Petalax),                     9.11  kl. 10.30-12.15
               
 Stenco  (Viasvägen 99, 66140 Övermalax),                                              9.11  kl. 9-12
                 KPO Köpings  (Malmgatan 12, 66100 Malax),                                         9.11  kl. 15-18

 

Hemmaröstning:

Du kan även rösta hemma om din rörelse- eller funktionsförmåga är begränsad. Du bör meddela detta till pastorskansliet, tel. 050-462 9575 eller e-post. malax.forsamling@evl.fi, senast 2 november kl. 16.

 

Det blev SÄMJOVAL till Gemensamma kyrkofullmäktige i Malax Kyrkliga Samfällighet. Dessa förtroendevalda startar sin mandatperiod 1.1.2019 för en fyraårsperiod. 

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Valdagen är söndag 18.11.2018

Rösta i valet

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.