Malax kyrka
Malax kyrka

Malax församling

http://www.malaxforsamling.fi

I församlingen ordnades sämjoval, och man har inte kunnat rösta på kandidaterna.

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 8 st
Nya invalda 5 st
Medelålder år 52 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Leif Tast  Speciallärare 9 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Anna-Maija Nisula Pensionär 7 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Pentti Rajala Eläkeläinen, maanviljelijä 8 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Thomas Källund  Specialsjukskötare 5 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Johanna Lillrank  Lärare 6 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Anders Ekström  Företagare 3 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Anette Engsbo  Pol.mag., utvecklingspsykolog 4 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0
Gunda Berg Trädgårdsmästare 2 Kirkko kaikille -ehdokaslista 0,00 * 0

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

17,2 %

Antal väljare som röstat 470
Antal röstberättigade 2740

Andelen förhandsröster

10,7 %

16-17 åringarnas valdeltagande

25,9 %

Antal väljare som röstat 21
Antal röstberättigade 81

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 10 st
Nya invalda 6 st
Medelålder 50 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Anette Engsbo   Pol.mag., utvecklingspsykolog 17 Kirkko kaikille 470.0 63
Lars Lundegård   Teknisk direktör 22 Kirkko kaikille 235.0 57
Nina Granholm-Mäkinen Speciallärare 18 Kirkko kaikille 156.667 49
Rita Udd Pensionär 28 Kirkko kaikille 117.5 47
Kerstin Hägen   Pensionär 19 Kirkko kaikille 94.0 44
Leif Tast   Speciallärare 27 Kirkko kaikille 78.3333 41
Ros-Marie Ljungkvist Hemserviceledare 21 Kirkko kaikille 67.1429 31
Jessica Piispanen Office Manager 23 Kirkko kaikille 58.75 31
Nina Brevik   Sjukskötare, hälsovårdare 13 Kirkko kaikille 52.2222 25
Thomas Källund   Specialsjukskötare 20 Kirkko kaikille 47.0 19

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Majvor Råholm   Pensionär 24 Kirkko kaikille 42.7273 17
Sven-Erik Sundbäck   Pensionär 25 Kirkko kaikille 39.1667 10
Anne Bjurbäck   Diakon 12 Kirkko kaikille 36.1538 10
Josefine Edman   Närvårdare 14 Kirkko kaikille 33.5714 8
Karin Eklund Pensionär 15 Kirkko kaikille 31.3333 8
Anders Ekström   Företagare 16 Kirkko kaikille 29.375 5
Margareta Svenns   Pensionerad hemvårdare 26 Kirkko kaikille 27.6471 5

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Församlingsvalet - Resultat