Min kyrka

Församlingsvalet

Ställ upp som kandidat i församlingsvalet

Vill Du påverka framtiden i din församling? I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda som leder församlingens verksamhet. De besluter bland annat om församlingens anställda, vilka klubbar som ordnas och vad församlingens pengar används till.

 

 

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Ställ upp som kandidat

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan. 

Valmansföreningar och listor

YouTube-video

YouTube-video
Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Ställ upp som kandidat senast:
17.9.2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.