Malax Pastorskansli

Du kan kontakta oss när du har frågor om, eller vill boka eller beställa
- ämbetsbevis, släktutredningar, släktforskning
- dop
- hindersprövning - vigsel
- begravningar
- bokning av evenemang och utrymmen
- annonsering och information
- prenumeration av Kyrkpressen och Kotimaa
- gravplatsärenden och gravskötselavtal

 

 

 

Om du har ärende till präst, kantor eller diakon, ring:

Kyrkoherde Tomi Tornberg, 050 559 7757
Kaplan Kristian Norrback, 050 598 1700
Tf kantor Katri Lax, 050 550 3452
Diakon Patrica Strömbäck, 050 338 1059

 

     

Malax församling
Pastorskansliet
Snickerivägen 2
66100  Malax

Tel. 050 462 9575
Epost. malax.forsamling@evl.fi

Öppet:
må:      Stängt
ti-to:    10.00-13.00
fre:       Stängt

Ingång till pastorskansliet

Tag kontakt

Lena Smulter
Församlingssekreterare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Upphittats

En nyckel har upphittats på parkeringen nedanför servicehuset (mittemot Yttermalax skola). Nyckeln fås mot beskrivning.