Beställ ämbetsbevis

Ämbetsbeviset är vanligen avgiftsbelagt
Läst mer om avgifter och praxis.

De med asterisk (*) markerade fälten är obligatoriska.

Person vars ämbetsbeviset ska beställas

Lever/död:

Mer information som gör det lättare att utfärda ämbetsbeviset

Ämbetsbevisets användningsändamål *
Flyttat till församlingen
Flyttat från församlingen

Antal ämbetsbevis och andra viktiga uppgifter

Ämbetsbevisets språk
Ämbetsbeviset ska också innehålla information om

Beställare

Leveransadress för ämbetsbeviset *
Faktureringsadress (om annan än leveransadressen)