Malax Kyrkliga samfällighet

 

Till Malax kyrkliga samfällighet hör tre församlingar:

 

                          

 

      Malax församling                    Petalax församling                Bergö församling