Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Webbradion. Sändningarna fungerar endast som direktsändningar.

Andakter och nattvard hålls också i åldringshemmen på församlingens område, dvs Malax Åldringshem, Evahemmet och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Midsommardagen

Midsommaren är Johannes döparens födelsedag. Vi firar midsommardagen på den lördag som infaller närmast efter den 19 juni.

Johannes döparens födelsedag har placerats sex månader före julen, i enlighet med Lukasevangeliet. Enligt Lukas berättade ängeln Gabriel för Maria om Jesu födelse och sade då också att Johannes mor Elisabet var gravid i sjätte månaden.

Johannes döparen var redan på 300-talet en del av liturgin i de västra och de östra kyrkorna. Kyrkofadern Augustinus sammanförde Johannes döparens egna ord: 

Han (Jesus) skall bli större och jag mindre (Joh. 3:30)

med vinter- och sommarsolståndet. Dagarna blir kortare efter midsommar medan det blir ljusare efter julen, Jesu födelse.

I Finland infaller Johannes döparens dag på en nationell högtidsdag, Finlands flaggas dag.

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
 
                  
Bibeln
kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax