Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Webbradion. Sändningarna fungerar endast som direktsändningar.

Andakter och nattvard hålls också i åldringshemmen på församlingens område, dvs Malax Åldringshem, Evahemmet och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Alla helgons dag

Alla helgons dag firar vi på den lördag som infaller mellan 31.10 och 6.11. 

Under alla helgons dag minns vi våra avlidna. Vi pryder och tänder ljus på gravarna. Tillsammans bildar ljusen och lyktorna ett hav som lyser upp novembermörkret. I församlingarna bjuder man in anhöriga till dem som dött under året till en minnesgudstjänst där man läser upp namnen på de döda och tänder ljus för dem.

Två teman

Helgdagen har traditionellt sett två teman. Helgen är både alla helgons dag och de avlidnas minnesdag. Det som ursprungligen var två på varandra följande helgdagar har sammanslagits till alla helgons dag.

Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är föremål för åminnelse. Ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen.

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
 
                  
Bibeln
kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax