Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Webbradion. Sändningarna fungerar endast som direktsändningar.

Andakter och nattvard hålls också i åldringshemmen på församlingens område, dvs Malax Åldringshem, Evahemmet och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
 
                  
Bibeln

Tag kontakt

Katri Lax
tf kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kristian Norrback
kaplan
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
Tomi Tornberg
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax