Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Webbradion. Sändningarna fungerar endast som direktsändningar.

Andakter och nattvard hålls också i åldringshemmen på församlingens område, dvs Malax Åldringshem, Evahemmet och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen är en ljushögtid där vi minns hur Maria, 40 dagar efter födseln, bar fram Jesus i templet.

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året.

Kyndelsmässodagen firas den 2 februari eller söndagen därefter. Om det då är fastlagssöndag, så firas kyndelsmässodagen en vecka tidigare.

 

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
                  
Bibeln
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax