Välkommen till Skriftskolan!

I skriftskolan (=konfirmandundervisningen) står vi på många sätt inför livets under. I den kristna tron är det fråga om ett stort under, Guds stora kärlek till oss människor. Varje människa är också ett under. I skriftskolan får du förundra dig över Guds verk och din egen existens som Guds skapelse: ”Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.” (Ps. 139:14)

I skriftskolan är det också fråga om människans relation till sig själv, till andra människor och till hela skapelsen. Hur ska jag leva bra och rätt? Hur ska jag leva som kristen? Ingen finns till utan någon annan och ingen orkar leva ensam i världen. Människan lever inför Guds ansikte i alla sina relationer.

Konfirmandtiden varar minst ett halvt år (sammanlagt ca 80 timmar) och avslutas med konfirmationen. De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller
15 år. Om man vill gå i skriftskola utan att vara kyrkans medlem är det fullt möjligt. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om han/hon vill.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning och konfirmation hör ihop.  Men för alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

 

Församlingen har följande skriftskolor 2017-2018 för år 2003 eller tidigare födda:

Gemensam del 30.9.17 (inskrivning) till 27.5.18 (söndagar, vissa lördagar), och

  • antingen Dagskriftskola: Lektioner 4 lördagar i maj 2018 (4 x 6 lektioner), avgift: 25 €,
  • eller: Lägerskriftskola 4-10.6.2018 på Piispala lägergård (Kannonkoski), avgift: 100 €.

Vid behov kan man ansöka om befrielse från avgiften.

 

Konfirmation för alla i Malax kyrka lördagen den 16.6.2018 kl. 10.00

Inskrivning till skriftskolan sker lördagen den 30.9.2017 kl 18 i Kyrkhemmet (saft/kaffe från 17.30).

Ett schema över skriftskolans lektioner och gudstjänster kommer att finnas HÄR

 

Skriftskola

Läs mera om Skriftskola och Konfirmation.

Skriftskolan
Skriftskolelektioner på Orisberg lägerområde.
Skriftskolelektion
Skriftskolelektion i Orisberg juni 2017.