DIAKONI hjälper och stöder

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Tf diakon Hans Engelholm har mottagning enligt tidsbeställning eller drop-in på tisdagar kl 10.30-12, tel. 050 338 1059.

 

Malax församling har också avtal med Familjerådgivningen i Vasa. Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

 

YouTube-video
YouTube-video

 Behöver Du någon att prata med?   

          

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I kyrkans samtalstjänst får du vara anonym.

 

YouTube-video
änder