Församlingen har följande skriftskolor 2018-2019 för år 2004 eller tidigare födda.

Gemensam del 2.12.2018 (inskrivning) till maj 2019 (söndagar, vissa lördagar), och

  • antingen Lägerskriftskola 3-9.6.2019 på Piispala lägergård (Kannonkoski), avgift: 100 €
  • eller motsvarande undervisning: under våren 2019, avgift: 25 €

Vid behov kan man ansöka om befrielse från avgiften.

 

Konfirmation för alla i Malax kyrka lördagen den 15.6.2019 kl. 12.00