Malax Kyrkliga samfällighet

 

Till Malax kyrkliga samfällighet hör tre församlingar:

 

 

Malax församling 

 

 Petalax församling       

Bergö församling