Gamla och Nya begravningsplatsen

Malax kyrktået 2 , 66100 Malax

Kyrkogården invigdes år 1833. På 1860-talet ersattes trästaketet av en stenmur, som förnyades 1889. 

1991 invigdes den mot norr utvidgade nya delen.

 

 

Krigargravarna / Sankarihaudat

Minnesplattan från 1918 års frihetskrig planerades av arkitekt Erik Bryggman och invigdes på 1920-talet. Den är numera fäst på det större minnesmärket från 1939-1944 års krig. Minnesplattan tillverkades av Vasa Granit Ab, och på plattan finns texten ”Vandrare stanna i andakt vid vården! Hjältar, fallna i Finlands krig vila här nere, fädernegården, fädernejorden de friköpt åt dej.” 

Det yngre monumentet, från 1939-1944 års krig, planerades av Arkitekturbyrå Lindroos/Erik Lindroos. Minnesmärket restes 1953.

Det finns 126 krigargravar på Malax kyrkogård.

 

Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan