Prästgården

Malax kyrktået 4 , 66100 Malax

Prästgården Prästgården upptimrades på 1860-talet. I huvudsak följde man därvid Vasa-arkitekten H. Setterbergs ritningar. Byggnaden renoverades grundligt 1979-80, med hänsyn till den gamla byggnadstraditionen och rumsindelningen bevarades i stort sett oförändrad. Norr om prästgården, på andra sidan Malaxvägen, står prästgårdens f.d. ladugård.
Pastorskansliet placerades i samband med renoveringen i nordvästra ändan av huset, men flyttade i september 2011 till Kyrkhemmet efter renoveringen och utbyggnaden där.

Läge på kartan