Malax kyrka

Malax kyrktået 2 , 66100 Malax

Malax kyrka

Malax kyrka

År 1828 lade man den nuvarnade kyrkans stenfot på en stadigare grund och på en synligare plats än tidigare. Till den nya platsen valdes Mattlarsbacken söder om ån. Under våren och sommaren 1829 byggde bönder och torpare kyrkan på tre och en halv månad som dagsverksarbete. Den nya kyrkan är ritad av Charles Bassi. Heikki Kuorikoski från Kaustby fick som erfaren kyrkobyggare leda byggnadsarbetet.

Till formen är kyrkan ett likarmat grekiskt kors och representerar den nyklassiska stilen. Från stenfot till kors är kyrkan 26,5 meter hög och står 47,5 meter över havet. Tornet syns 10 km bort till Långåminne i sydost och långt bort till Stenskärsfjärden i nordväst.

Från 1950-talet har kyrkan renoverats många gånger. År 1952 förstärkte man grunden och arbetet leddes av Edvard Köping. De 117 gamla obekväma bänkarna ersattes med hundra nya, som Malax Snickeri tillverkade. Det finns utrymme för ca 700 personer i de nya bänkarna.

Kaminerna i början av 1900-talet klarade inte av att hålla den stora kyrkan varm, och därför installerades det på 1920-talet vedeldad ånguppvärmning. Den effektiva oljeuppvärmningen som installerades på 1960-talet fick kyrkan att snabbare spricka och sjunka ner i marken och byggnaden räddades i renoveringen 1975-76. Renoveringen var planerad av arkitekt Krister Korpela.

År 1979 installerades högtalarna, som blev förnyade år 1997. Mogårdens åldringshem fick högtalarförbindelse med kyrkan 1981 och år 1985 installerades en hörselslinga. Kyrkan har brandvarnarsystem. År 2000 byggdes toalett vid ingången till södra korsarmen.

Åren 2009-2010 grundrenoverades kyrkan under ledning av byggnadsingenjör Christer Öhman.

 

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 7.3 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Nattvardsgudstjänst i kyrkan. Anm. om deltagande till 050-598 1700.

Jesus segrar över ondskans makter

Beteckningen Oculi (Mina ögon eller Min blick) utgör inledningsord till dagens antifon (Ps. 25:15).

Berättelsen om utdrivningen av onda andar, som är ett centralt motiv för tredje söndagen i fastan, kommer ursprungligen från bruket att vid påsk döpa nya medlemmar i församlingen. Fastetiden var därför en förberedelsetid före dopet. I själva dopet ingick sedan flera exorcismer, d.v.s. utdrivningar av den onde. Tematiskt ansluter sig denna söndag till första söndagen i fastan. Vi manas att framför allt tänka efter på vilken sida vi står. Båda söndagarna betonar att Kristus är segrare över mörkrets makter.
sö 14.3 kl. 12.00 -13.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Jumalanpalvelus klo 12 Facebook, Youtube ja MalaxTV kautta

Elämän leipä

Vanhan antifonitekstin alkusanasta (Jes. 66:10) saatu nimitys laetare (= iloitkaa) ilmaisee, että tämä sunnuntai on eräänlainen levähdyspaikka, virvoittava keidas paastonajan erämaavaelluksella.

Tätä pyhää on sanottu puolipaastosunnuntaiksi, sillä se sijaitsee keskellä paastonaikaa. Toinen nimitys on leipäsunnuntai, koska päivän tekstit puhuvat viidentuhannen ruokkimisesta ja ihmisten tarvitsemasta hengellisestä ravinnosta. Jeesus itse on elämän leipä. Hän jakaa lahjojaan meille ja opettaa meitä jakamaan omastamme tarvitseville. Sisällöltään tämä sunnuntai sivuaa kiirastorstain aihepiiriä.