Malax kyrka

Malax kyrktået 2 , 66100 Malax

Malax kyrka

Malax kyrka

År 1828 lade man den nuvarnade kyrkans stenfot på en stadigare grund och på en synligare plats än tidigare. Till den nya platsen valdes Mattlarsbacken söder om ån. Under våren och sommaren 1829 byggde bönder och torpare kyrkan på tre och en halv månad som dagsverksarbete. Den nya kyrkan är ritad av Charles Bassi. Heikki Kuorikoski från Kaustby fick som erfaren kyrkobyggare leda byggnadsarbetet.

Till formen är kyrkan ett likarmat grekiskt kors och representerar den nyklassiska stilen. Från stenfot till kors är kyrkan 26,5 meter hög och står 47,5 meter över havet. Tornet syns 10 km bort till Långåminne i sydost och långt bort till Stenskärsfjärden i nordväst.

Från 1950-talet har kyrkan renoverats många gånger. År 1952 förstärkte man grunden och arbetet leddes av Edvard Köping. De 117 gamla obekväma bänkarna ersattes med hundra nya, som Malax Snickeri tillverkade. Det finns utrymme för ca 700 personer i de nya bänkarna.

Kaminerna i början av 1900-talet klarade inte av att hålla den stora kyrkan varm, och därför installerades det på 1920-talet vedeldad ånguppvärmning. Den effektiva oljeuppvärmningen som installerades på 1960-talet fick kyrkan att snabbare spricka och sjunka ner i marken och byggnaden räddades i renoveringen 1975-76. Renoveringen var planerad av arkitekt Krister Korpela.

År 1979 installerades högtalarna, som blev förnyade år 1997. Mogårdens åldringshem fick högtalarförbindelse med kyrkan 1981 och år 1985 installerades en hörselslinga. Kyrkan har brandvarnarsystem. År 2000 byggdes toalett vid ingången till södra korsarmen.

Åren 2009-2010 grundrenoverades kyrkan under ledning av byggnadsingenjör Christer Öhman.

 

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

fr 22.10 kl. 19.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Kvällsandakt i Kyrkan

Andakt, lovsång och förbön.

Alla varmt välkomna, gammal som ung!
sö 24.10 kl. 18.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Cancerföreningens konsert i kyrkan.

Yngve Lithén, Ann-Katrin Burman och Ulf Lidman medverkar.

Andakt med kyrkoherde Tomi Tornberg.

Inträde 20 euro, till förmån för cancerforskningen.

Arr. Malax-Korsnäs Cancerklubb.
fr 29.10 kl. 19.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Kvällsandakt i Kyrkan

Andakt, lovsång och förbön.

Alla varmt välkomna, gammal som ung!
sö 31.10 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Gudstjänst i kyrkan

Förlåt varandra

Denna söndag behandlar förlåtelsen och den ömsesidiga kärleken. Hela vårt liv är beroende av den förlåtelse som vi får genom Kristi korsdöd. Den kallar oss att möta våra medmänniskor med värme, kärlek och förlåtelse. När vi lever så, kan Guds rika gåvor komma till synes i våra liv.
fr 5.11 kl. 19.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Kvällsandakt i Kyrkan

Andakt, lovsång och förbön.

Alla varmt välkomna, gammal som ung!
lö 6.11 kl. 19.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Minnesgudstjänst i kyrkan

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet "heliga" syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.
sö 7.11 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i kyrkan

Medborgare i två riken

De kristna har sitt rätta hemland i det himmelska riket, det eviga livet hos Gud. Samtidigt är de medlemmar i det världsliga samhället och har ansvar för det. De ber för statsmakten och följer samfundets lagar och förpliktelser. Samhället hör till de levnadsordningar som Gud har instiftat. Den jordiska överheten är förordnad av Gud till att vårda och skydda människolivet. Överheten kan dock vända sig bort från Gud. Det kan uppstå situationer då den handlar mot Guds vilja eller vill hindra evangeliets frihet. Då måste de kristna både som individer och som samfund följa sitt samvete som är bundet till Guds ord.
sö 7.11 kl. 12.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax