Övermalax församlingshem

Församlingshemmet

Övermalax Långtået 7 , 66140 Övermalax

Övermalax församlingshem

Enligt Edvard Köpings ritningar upptimrades församlingshemmet, som togs ibruk 1934. Byborna deltog ivrigt i arbetet. Många gjorde dagsverken på bygget, andra skänkte och körde stockar till byggnadsplatsen. Somliga hmtade mossa att täta väggar, golv och mellanväggar med.

Efter renoveringen 1965 bytte församlingen mark med Andelsbanken och kunde på det sättet förstora tomten, som tidigare varit snäv. 1985-86 utvidgades och renoverades församlingshemmet enligt ritningar av Arkitektbyrå Gerd Hytönen.

Byggnaden präglas av den ljusa och höga salen där altaret finns placerat på den vägg där ingånden tidigare fanns. I samband med renoveringen byggdes även ett stort och vackert serveringsrum med kök samt utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet. En liten klockstapel, med en klocka gjuten av Firma J. Somppi, fullbordade det lyckade bygget. År 2015 togs klockstapeln och klockan bort eftersom träet i klockstapeln hade ruttnat och utgjorde en fallrisk.

Församlingshemmet kan alltså förtjänstfullt fungera som lokal också vid gudstjänster och andra förrättningar. Altaret pryds av en ljusstake av mässing i gammal stil. På väggarna i serveringsutrymmet hänger olika gåvor. En enkel förgylld psalmnummertavla och en vackert snidad lyra, båda fanns tidigare på kyrkans orgelläktare och gjorda av Matts Baddar, "Backen", förenar båda de helgade byggnaderna, kyrkan och församlingshemmet. Lyran flyttades tillbaka till kyrkan efter kyrkorenoveringen 2010.

Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

må 30.5 kl. 10.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Familjecafé i FH. Arr. Folkhälsan i Malax

Folkhälsans familjecafé, kl 10-12 i FH.

Arr. Folkhälsan i Malax

Ledare: Evelina Ahlskog och Micaela Huldén
on 1.6 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website
må 6.6 kl. 10.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Familjecafé ute vid FH

Folkhälsans familjecafé, kl 10-12 ute vid FH.

Arr. Folkhälsan i Malax

Ledare: Evelina Ahlskog och Micaela Huldén
on 22.6 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website
on 29.6 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website
on 3.8 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website
on 10.8 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website
on 17.8 kl. 8.00

Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Psykosociala förbundet rf
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

hemsida: https://www.fspc.fi/


I Malax ordnas Träffpunkten i Församlingshemmet i Övermalax varje onsdag kl 9-13. Vi umgås kring hälsofrämjande program och blir serverade varm sopplunch och kaffe för 4 euro (3 euro take away). Verksamheten riktar sig till alla vuxna daglediga i Malax med omnejd. Välkomna!

Onsdagarnas kursprogram:
kl 9 Kaffe och fri samvaro
kl 10-11 Dagens program
kl 11-12 Lunch
kl 12-13 Fri samvaro och möjlighet till individuella samtal och stöd

hemsida: https://traffpunkten.wixsite.com/website