Malax församlings infoblad

Församlingens verksamhet, program och samlingar under en tremånadersperiod annonseras här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Församlingen prenumerar på Kyrkpressen till sina medlemmar. Om du vill beställa Kyrkpressen så skall du ringa eller e-posta kansliet.

 

Malax kyrka