Stenar talar

Programserien "Stenarna talar" i 6 delar producerad av Malax-TV 1997-1998.
Håkan Jäntti intervjuar Helge Granholm (1928-2018), pensionerad historielärare och aktiv inom Malax Museiförening och Margareta Skogman (1923-2000), som medverkar i ett av programmen.

 

Del 1. Bokmärken i stenarna kring kyrkan i Malax

Del 2. Stenar runt kyrkan

Del 3. Stenar vid Marie begravningsplan

Del 4. Forn stenar

Del 5. Stenhagar

Del 6. Stenar på Brinkens hembygdsområde, bl.a. från kvarn i Klockarbacken

 

Gravstenar