Församlingsrådet i Malax församling  2019-2022

Brevik Nina, 050-4039385 
nina.brevik(at)malax.fi

Granholm-Mäkinen Nina, 050-4941956
viceordförande

ngranholmmakinen(at)gmail.com

Hägen Kerstin, 050-5608573
kerstin.hagen(at)pp.malax.fi

Källund Thomas, 044-3396342
tkallund(at)yahoo.se

Ljungkvist Ros-Marie, 050-3709859
ros-marie.ljungkvist(at)hotmail.com

Lundegård Lars, 040-8426311
lars.lundegard(at)pp.malax.fi

Piispanen Jessica, 050-5181943
jessica.piispanen(at)mikrometalli.fi

Råholm Majvor, 044-361 5008
majvor.raholm(at)bob.fi

Tast Leif, 050-3445555
leif.tast(at)pp.malax.fi

Udd Rita, 050-5412242
ritaudd(at)gmail.com

 

Suppleanter:

Edman Josefine
Eklund Karin
Ekström Anders
Svenns Margareta