tror hoppas älskar

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt närmare 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

Rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets teman

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Vilka beslut fattas i församlingen de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Du har rösträtt i den församling där du var registrerad som medlem 15.8.2022.

Hurdan är din kyrka? Påverka genom att rösta.

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Förhandsröstning / Ennakkoäänestys

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022 vid Pastorskansliet i Malax, Snickerivägen 2, 66100 Malax, varje dag kl. 9.00–18.00.

Seurakuntavaalin ennakkoäänestys, 8–12.11.2022 klo 9-18, Maalahden kirkkoherranvirasto, Puusepäntie 2, 66100 Maalahti.

 

Församlingsvalet i Bergö, Malax och Petalax församlingar förrättas som sämjoval.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Sämjoval i Bergö, Malax och Petalax församlingar

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24.8.2022 beslutat att en ny församling bildas av Bergö, Malax och Petalax församlingar från och med 1.1.2023. Den nya församlingen blir tvåspråkig och får namnet Malax församling / Maalahden seurakunta. 

Kandidatnomineringen i församlingsvalet avslutades igår (15.9). I Bergö, Malax och Petalax församlingar väljs förtroendevalda till den nya församlingen som grundas 1.1.2023. Totalt 19 platser i kyrkofullmäktige ska fyllas.

En kandidatlista har lämnats in (Tillsammans-Yhdessä), där valmansföreningen har uppgett vilka som blir ordinarie medlemmar och vilka som blir suppleanter i ordningsföljd. Därmed förrättas valet i Bergö, Malax och Petalax som sämjoval. Någon röstning på valdagen behövs inte, utan resultatet är klart redan nu. Vi tackar alla som har ställt sig till förfogande och ser fram emot en intressant period då en ny församling ska ta form!

 

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 

Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback

Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax

Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne

Edman Josefine, närvårdare, Övermalax

Englund Lotta, koordinator, Bergö

Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax

Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax

Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax

Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax

Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax

Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax

Nygren Camilla, närvårdare, Petalax

Rajala Pentti, pensionär, Långåminne

Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax

Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö

Söderholm Erik, pensionär, Bergö

Tast Leif, speciallärare, Åminne

Udd Rita, pensionär, Övermalax

Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

 

ERÄTTARE:

 

1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby

2. Ekström Anders, företagare, Åminne

3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö

4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax

5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö

6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax

7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne

8. Lidman Carola, lärare, Nyby

9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar