Församlingsrådet i Malax församling  2019-2022

Brevik Nina
Granholm-Mäkinen Nina, viceordförande
Hägen Kerstin
Källund Thomas
Ljungkvist Ros-Marie
Lundegård Lars
Piispanen Jessica
Råholm Majvor
Tast Leif
Udd Rita

Suppleanter:
Edman Josefine
Eklund Karin
Ekström Anders
Svenns Margareta

 

Gemensamma kyrkofullmäktige  2018-2022
Berg Gunda
Ekström Anders
Engsbo Anette
Källund Thomas
Lillrank Johanna
Nisula Anna-Maja
Rajala Pentti
Tast Leif

Suppleanter:
Långgård Lena
Svarvar Karl-Erik

 

Gemensamma kyrkorådet  2018-2022          Personlig suppleant
Björkstrand Daniel                                                Nylund Jonas
Brevik Nina                                                             Hägen Kerstin
Broo Jenni                                                               Lillrank Johanna
Granholm-Mäkinen Nina                                     Udd Rita
Källund Thomas                                                    Ekström Anders
Lundegård Lars                                                     Granholm Ronny

 

Tag kontakt

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax