Beslutsfattande

Församlingsvalet är grunden till den kyrkliga demokratin. Församlingsvalet är ett lokalt val och ordnas vart fjärde år. Senaste val hölls 2018.
Malax församling hör till Malax Kyrkliga Samfällighet och väljer därför medlemmar både till Församlingsrådet och Gemensamma Kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige i sin tur väljer medlemmar och suppleanter till Gemensamma kyrkorådet. I Församlingsrådet finns 10 ordinarie medlemmar, i Gemensamma Kyrkofullmäktige finns 8 ordinarie medlemmar och i Gemensamma kyrkorådet finns 6 ordinarie medlemmar från Malax församling.

Församlingsvalet 18.11.2018Öppna länk i ny flik

 

VerksamhetsberättelserÖppna länk i ny flik

 

Församlingsrådet i Malax församling  2019-2022

Brevik Nina, 050-4039385 
nina.brevik(at)malax.fi

Granholm-Mäkinen Nina, 050-4941956
viceordförande

ngranholmmakinen(at)gmail.com

Hägen Kerstin, 050-5608573
kerstin.hagen(at)pp.malax.fi

Källund Thomas, 044-3396342
tkallund(at)yahoo.se

Ljungkvist Ros-Marie, 050-3709859
ros-marie.ljungkvist(at)hotmail.com

Lundegård Lars, 040-8426311
lars.lundegard(at)pp.malax.fi

Piispanen Jessica, 050-5181943
jessica.piispanen(at)mikrometalli.fi

Råholm Majvor, 044-361 5008
majvor.raholm(at)bob.fi

Tast Leif, 050-3445555
leif.tast(at)pp.malax.fi

Udd Rita, 050-5412242
ritaudd(at)gmail.com

 

Suppleanter:

Edman Josefine
Eklund Karin
Ekström Anders
Svenns Margareta

 

Gemensamma kyrkofullmäktige  2018-2022
Berg Gunda
Ekström Anders
Engsbo Anette
Källund Thomas
Lillrank Johanna
Nisula Anna-Maja
Rajala Pentti
Tast Leif

Suppleanter:
Långgård Lena
Svarvar Karl-Erik

 

Gemensamma kyrkorådet  2018-2022          Personlig suppleant
Björkstrand Daniel                                                Nylund Jonas
Brevik Nina                                                             Hägen Kerstin
Broo Jenni                                                               Lillrank Johanna
Granholm-Mäkinen Nina                                     Udd Rita
Källund Thomas                                                    Ekström Anders
Lundegård Lars                                                     Granholm Ronny