Församlingsrådets föredragningslista

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

 

 

Församlingsrådets protokoll 2022

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • arenden som innehåller privata uppgifter

I verksamhetsberättelserna finns beslut som Församlingsrådet tagit under åren som gått.

 

Protokoll 1-2022Öppna länk i ny flik, 17.2.2022

Protokoll 2-2022Öppna länk i ny flik, 30.3.2022

Protokoll 3-2022Öppna länk i ny flik, 11.5.2022

Protokoll 4-2022Öppna länk i ny flik, 30.5.2022

 

Kyrkofullmäktige 2023

Kyrkofullmäktige 1-2023