Bön för alla kl 17 i FH

sö 5.11 kl. 17.00
Övermalax församlingshem

Servering och barnpassning.

ledare: Luisa och Leif Tast

kyrkoherde Tomi Tornberg, 050-559 7757