Daghemmens och Dagmammornas adventskyrka kl 9.45 i kyrkan.

fr 1.12 kl. 09.45
Malax kyrka

Vi firar 1. advents andakt.

kaplan Kristian Norrback
kantor Katri Lax