Tvåspråkig ekumenisk festgudstjänst kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.

on 6.12 kl. 10.00 – 11.00

Malax kyrka

Välsigna och bevara vårt land

Självständighetsdagen infaller den 6 december. På denna nationella festdag har man på statsmaktens uppmaning firat gudstjänster under vårt lands hela självständighetstid. Också kyrkoordningen förutsätter att gudstjänst firas "på självständighetsdagen och i samband med statliga högtidligheter på det sätt som därom stadgas eller för särskilda tillfällen är föreskrivet" (KO 2:2). Vid självständighetsdagens gudstjänster faller betoningen på tacksägelsen för vårt lands frihet och självständighet och på förbönen för land och folk.

Uppvaktning av de stupade. Kaffe och tårta i kyrkhemmet.

Liturg: Norrback Kristian
Predikant: Tornberg Tomi
Kantor: Lax Katri
Textläsare: Wilhelm Bonn

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik