Dagklubben i FH. Grupp I kl 9-12 och Grupp II kl 13-16.

må 18.12 kl. 9.00

Övermalax församlingshem

Har Ert barn kommit i den åldern att det gärna vill ha lite extra sysselsättning och vara tillsammans med jämnåriga? Församlingen har Dagklubb för 3-5 -åringar i Församlingshemmet i Övermalax.

Vi träffas två dagar i veckan, måndagar och torsdagar, i två olika grupper, Grupp I kl 9-12 och Grupp II kl 13-16.

Med klubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.

För församlingens medlemmar kostar det inget att vara med i Dagklubben.


barnledare Michaela Häggman, 050-441 8292
barnledare Teija Flygar, 050-465 2904

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik