Gudstjänst kl 10 i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

sö 11.2 kl. 10.00
Malax kyrkhem

Guds kärleks offerväg

Begynnelseorden Esto mihi (Var mig) i den gamla antifonen Ps. 31:3 har gett oss det latinska namnet på denna söndag.

Jesu offentliga verksamhet når en vändpunkt. Nu börjar vandringen mot Jerusalem där lidande och död väntar honom. Men på denna väg förhärligas Sonen. Den gudomliga kärleken segrar när den utger sig ända till döden. Våra ögon måste öppnas så att vi inser att Jesus lider för oss och för hela världen. Frälsaren frågar också oss om vi är beredda att ställa oss till hans förfogande.

Kyrkkaffe.


kyrkoherde Tomi Tornberg
kantor Kjell Lolax