Gudstjänst kl 11 i kyrkan. Adorate-manskör medv.

sö 27.5 kl. 11.00

Malax kyrka

Den dolde Guden

I den västliga kyrkan bestämdes år 1334 att pingstens oktav, d.v.s. söndagen efter pingst, skulle firas som den heliga Treenighetens söndag. Denna söndag sammanfattar den undervisning som man fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag.

Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

Adorate-manskör från Jakobstad, med dir. Nils-Oscar Frantz, medverkar.


kaplan Kristian Norrback
kantor Katri lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik