Högmässa kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.

sö 3.6 kl. 10.00

Malax kyrka

Förgängliga och oförgängliga skatter

Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men han blev fattig för att göra oss rika.

Kyrktaxi.


kyrkoherde Tomi Tornberg
kantor Katri Lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik