Gudstjänst kl 10 i kyrkan.

sö 26.8 kl. 10.00

Malax kyrka

Vår nästa

Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus uttryck för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i varje människa. Av Kristus får också vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. En människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när hon gör goda gärningar.

kantor Katri Lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik