Kaksikielinen Jumalanpalvelus klo 10 kirkossa. Kunnianosoitus kirkossa, seppeleenlasku muistomerkin vieressä.

to 6.12 kl. 10.00

Kaksikielinen Jumalanpalvelus klo 10 kirkossa. Kunnianosoitus kirkossa, seppeleenlasku muistomerkin vieressä. Malax kyrka

Kiitos isänmaasta

Itsenäisyyspäivä (6.12.) on kansallinen juhlapäivä. Itsenäisyytemme alkuajoista lähtien on silloin valtiovallan määräyksestä pidetty jumalanpalvelus. Myös kirkkojärjestys edellyttää, että "jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä, niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty" (KJ 2: 2). Jumalanpalveluksessa kiitetään maamme vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä rukoillaan isänmaan ja kansan puolesta.

Itsenäisyyspäivänä voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tekstejä. Saarnateksti voidaan valita myös vapaasti.

Kunnianosoitus kirkossa, seppeleenlasku muistomerkin vieressä.


Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Malax kyrka

Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi.

Vaka!

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag. Den handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Lätt blir vi alltför hemmastadda i denna värld och glömmer bort att vi inte är varaktiga här på jorden. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.
to 21.11 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
lö 23.11 kl. 19.00

Malax kyrka

Ljusmässa i kyrkan.

Mysig kvällsmässa i Malax Kyrka med levande ljus, sång och musik.