Högmässa i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

sö 20.1 kl. 10.00
Malax kyrka

Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Texten om bröllopet i Kana var tidigare ett av trettondagens ämnen. När berättelsen om Österns vise vid medeltiden förlades till trettondagen, flyttades detta tema till andra söndagen efter trettondagen. Samtidigt förflyttas man i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. Han låter människorna se Guds väldiga gärningar.

Liturg: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax